Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс дахь уул уурхайн шлюз