useenco-оос эцсийн тээрмийн иж бүрдэл худалдаж авах баталгаатай