ил задгай нүүрсийг экскаватор болон dragline ppt аргаар олборлох