хиймэл элс үйлдвэрлэх үйл явцын нарийвчилсан журам