дунд хэмжээний үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн цементийн тээрмийн үнэ