Kids Fit & Teens Fit

Een groepsles op maat van onze kinderen waar we werken aan hun mobiliteit door middel van stabilisatie en conditie oefeningen. Kinderen terug leren bewegen op een leuke, speelse manier om de algemene motoriek, souplesse en basiskracht te verbeteren.

ZITTEN IS HET NIEUWE ROKEN … ook voor onze kinderen!

Onze dag bestaat voor 80% uit zit momenten. We starten de dag aan de ontbijttafel, stappen de auto in en brengen onze kinderen naar school. Daar zitten ze tot de middag achter hun lessenaar met een korte onderbreking om 10u. Als het middag is wandelen ze van hun lessenaar naar de refter, waar ze zittend hun boterhammetjes opeten. Nog even terug naar de schoolbanken om dan terug naar huis te rijden, huiswerk te maken en de tablet of televisie aan te zetten. Avondeten, nog wat tablet of TV kijken en dan gaan slapen. Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar toch … ik denk dat dit voor ieder van ons zeer herkenbaar is.

Het advies van de WHO om dagelijks een half uurtje te bewegen is ruim onvoldoende om de negatieve gevolgen van dit langdurig zitten te doorbreken. Elk uur zouden we een 3-tal minuutjes intensief moeten springen – lopen – trap op/af lopen – pompen – kniebuigingen maken -… zodat onze hartslag minimaal boven de 100 bpm komt. Alleen dan doorbreken we dit zittend patroon en de negatieve gevolgen ervan. Haalbaar toch of niet soms ?!

Het idee om een specifieke les voor kinderen te organiseren, kwam mede door het toenemend aantal kinderen met houdingsklachten en problematieken in onze praktijk. Door eenvoudige stabilisatie, stretching en mobilisatie oefeningen boekten we vrij snel resultaat. Op vraag van de ouders hebben we dan een eerste lessenreeks ingericht, zodat kinderen preventief konden verder werken aan hun gezondheid. De eerste lessenreeks was meteen een voltreffer. 9 kinderen hadden zich aangemeld  voor de eerste lessen reeks. SUPER!

De groepjes houden we bewust klein (max. 8 deelnemers) zodat er voldoende ruimte is voor individuele coaching. Bij de aanvang van een lessenreeks gaan we ook een aantal parameters na die de opvolging en progressie van uw kind in kaart brengen. Zo meten we het zijn/haar lichaamslengte, lichaamsgewicht, vet%, de lenigheid, de kracht,…

De KIDS FIT lessen gaan door telkens op donderdag van 16u00 tot 16u50 voor de kinderen tussen 7 en 12 jaar. De TEENS FIT lessen gaan door telkens op vrijdag van 17u30 tot 18u20 en van 18u30 tot 19u20 voor de kinderen tussen 12 en 17 jaar.

Kostprijs voor 10 lessen is €90,00 per deelnemer

Hebt u nog vragen of wenst u in te schrijven dan kan u een mailtje sturen naar KIDSFIT@MTC-BRASSCHAAT.BE of telefonische contact opnemen met Bart Strybos op het nummer 0498/44.11.53